mamprawnika.pl

Przyjazna formuła pomocy prawnej

"Najpowszechniejszą klauzulą generalną wśród norm prawa cywilnego jest przepis art. 5 kodeksu cywilnego."

radca prawny Andrzej Wójcik

O nas

Platforma powstała z inicjatywy Instytutu Aktywizacji Regionów, we współpracy z Kancelarią Radców Prawnych zarządzaną przez radcę prawnego Andrzeja Wójcika oraz Centrum Doradztwa Publicznego PROMESA. Platforma służy uzyskaniu bezpłatnej i doraźnej pomocy prawnej. Co ważne, twórcy platformy respektują zasady:

  • poufności,
  • obiektywizmu,
  • indywidualnego podejścia do problemu
  • profesjonalizmu.

Nie dzielimy się Twoimi poufnymi informacjami z innymi podmiotami. Działamy bezstronnie, a więc nie musisz obawiać się, że Twoja sprawa stanie się przedmiotem zakulisowych ustaleń osób trzecich. Nad odpowiedziami na zadawane pytania pracuje zespół prawników zrzeszonych lub współpracujących z instytucją zarządzającą platformą (radcy prawni, adwokaci, aplikanci zawodów prawniczych i studenci prawa). Każde zapytanie rozpatrywane jest indywidualnie. Każde zapytanie przekazywane jest osobie posiadającą wiedzę dostosowaną do rangi tego zapytania.

UŁATWIONY KONTAKT

Ze względu na doraźny charakter serwisu, odpowiedzi na niektóre zapytania przesyłane na platformę mogą wymagać szerszego omówienia, a więc nie zmieszczą się w ramach usług oferowanych za pośrednictwem mamprawnika.pl. Dlatego też platforma zawiera możliwość przekierowanie użytkownika do odpłatnego serwisu Kancelarii Prawnej. Przekierowanie takie odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika, po zatwierdzeniu przez niego regulaminu świadczenia usług odpłatnych.

Z uwagi na duże zainteresowanie usługami platformy, każdy z użytkowników może skierować do nas jedno pytanie w ciągu 14 dni kalendarzowych. Weryfikacja tożsamości użytkownika przeprowadzana jest według co najmniej trzech kryteriów wskazywanych podczas rejestracji.

Kontakt:

Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów
z siedzibą w Gdyni
mail: fundacja@iar.org.pl

Andrzej Wójcik - Kancelaria Radców Prawnych
z siedzibą w Warszawie
mail: kancelaria@grupapromesa.pl

CDP PROMESA
z siedzibą w Gdyni
mail: promesa@idev.pl

ZAPRASZAMY DO PŁATNEGO SERWISU KANCELARII PRAWNEJ

Jeśli krótka informacja prawna nie jest dla Ciebie wystarczająca, albo twój problem wykracza poza ramy możliwości technicznych bezpłatnego serwisu, możesz skorzystać z wszechstronnej oferty obsługi kancelaryjnej. Dlatego tu właśnie znajdziesz przekierowanie do elektronicznego serwisu Kancelarii Prawnej.

Odpłatne usługi e-kancelarii gwarantują m.in. możliwość udzielenia pomocy bezpośrednio na sali sądowej, w urzędzie i instytucji ubezpieczeniowej, przy prowadzeniu negocjacji i zawieraniu ugód lub skomplikowanych umów, jak też przy działaniach windykacyjnych.

Zapytaj nas ile kosztować będzie odpłatna pomoc profesjonalistów. Taka indywidualna wycena usług nic Cię nie kosztuje.

Pamiętaj, że korzystając z usług e-kancelarii nie płacisz za obsługę biurową i sekretarską, dzięki czemu Twoje wydatki na prawnika są niższe.

e-KancelariaPełen zakres usług prawnych Przekierowanie odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika, po zatwierdzeniu przez niego regulaminu świadczenia usług odpłatnych.